September 9, 2016

Beogradska pasta sa šunkom

Beograd je poznat kao grad u kome svako uživa, čak i prilikom najkraće posjete. Zato je ova pasta rođena za uživanje.