Opis poslova:

Od Vas očekujemo da imate:

Osobine koje cijenimo kod Vas:

Radno mjesto je u Banjaluci, u poslovnoj jedinici u sklopu Delta planeta Banjaluka.

Za ovu poziciju zapošljavamo 3 izvršioca.

Detaljnu biografiju i popratno pismo pošaljite na e-mail: ljudski.resursi@tropic.ba

Samo kandidati koji prođu administrativnu selekciju pristiglih prijava biće pozvani na intervju. Konkurs je otvoren do 15.07.2020. godine.