08/19/2016

Kako da zatražim dodatnu karticu za članove porodice?

Karticama Klub osmijeha podržavamo porodičnu kupovinu, omogućujući vam da uz dodatne kartice štedite u krugu porodice. Članovi jednog domaćinstva mogu imati više kartica, koje su fizički odvojene ali zajedno sakupljaju bodove.
Svaki korisnik kartice ima pravo zatražiti dodatnu karticu za člana porodice, u cilju zajedničkog sakupljanja bodova.
Ukoliko želite dodatnu karticu, samo popunite podatke osobe koja će je koristiti u dijelu DODATNA kartica na samoj pristupnici.
Dodatna kartica služi za sakupljanje bodova. Svi bodovi sa dodatne kartice, prilikom svake kupovine automatski se prebacuju na Glavnu karticu.
Bodovi se mogu iskoristiti samo sa Glavne kartice.