03/20/2018

Svjetski dan oralnog zdravlja “Smile for health” Banja Luka

Komitet za međunarodnu razmjenu studenata medicine Republike Srpske (SaMSIC) ispred svih studenata Medicinskog fakulteta organizovao je i obilježio Svjetski dan oralnog zdravlja 20.marta pod nazivom Smile for health – Smij se za zdravlje.  Čast nam je što smo i ove godine dio projekta, te da smo se družili sa mladim medicinarima.